Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Programma:

09:00 uur: Aanmelden deelnemende gilden en ontvangst genodigden: Stadhuis
10:00 uur: Gildemis: Sint-Odulphuskerk (Speelhof)
                 Voorgegaan door deken-pastoor Marcel Rouffa en opgeluisterd door het koor Cantilone en organist Johan Bamps
11:30 uur: Vertrek optocht: aan de Sint-Odulphuskerk (Speelhof)
12:30 uur: Ontbinding optocht: Speelhof
13:00 uur: Middagmaal
14:00 uur: Opening tentoonstelling (Stadhuis)
14:00 uur: Start optredens: Speelhof
                 Gildedansen
                 Vendelen
                 Trommelkorpsen
                 Demonstraties schieten
                 Majoretten
                 Diverse bezoeken (vertrek: Speelhof)
16:45 uur: Gastoptreden van "De Oppenheimers" (Speelhof)
18:00 uur: Afsluiten gildedag: Speelhof
                 Afscheid door de voorzitter
                 Afhalen herinnering en zilveren plaket


Foto's:

Klik op de foto om het fotoalbum te bekijken.